Kompletní plnicí linka - čističe


Lahve jsou automaticky vkládány na pás dopravníku za pomoci stavěcího zařízení. Toto zařízení funguje na jednoduchém principu. Operátor nasype prázdné lahve to zásobníku. Lahve jsou nejprve orientovány v rotačním bubnu stroje a následně jsou jedna po druhé pokládány na pás dopravníku pomocí systém kol a pásů. Stavěcí zařízení je velmi efektivní způsob jak snížit počet operátorů k obsluze plnící linky a tím snížit i celkové provozní náklady.

Plnění je prováděno lineární plnícím stroje s vysoce přesným dávkováním založeným na měření dávky pomocí Mass průtokoměrů. Plnící zařízení je vybaveno plnícími tryskami s pneumatickým zdvihem. Tato funkce pomáhá předcházet pěnění a cákání produkt během plnění. Lineární plnící zařízení má dvě hlavní výhody. První výhodou je, že zařízení nepotřebuje formátové díly pro různé typy lahví. Přechod z jednoho typu lahve na druhý je tak velmi rychlý, proveditelný bez potřeby nářadí. Druhou výhodou je pak velmi snadní číštění plnícího systému. Standardním vybavením plnícího zařízení jsou čistící adaptéry. Tyto adaptéry v kombinace se sběrným potrubím umožňují snadné připojení k CIP čistícímu systému.

Plnící linka je vybavena zavíracím zařízením vhodným pro vkládání a utahování rozprašovacích uzávěrů. Rozprašovací uzávěry jsou odebírány ze zásobníku, orientovány pomocí speciálního rotačního orientátoru a následně vkládány do lahve. Pro utahování slouží systém čtyř rotačních válečků s nastavitelným utahovacím momentem.

Dalším zařízení je rotační etiketovací zařízení pro čtyřstrannou aplikaci samolepících etiket. Každá lahev je na vstupu orientována a následně stabilizována horním a spodním přítlakem - tento systém zaručuje perfektní přesnost aplikace etiket.

Po naplnění, uzavření a naetiketování následuje poslední automatická operace - kartonování. Lahve jsou poskládány do požadovaných skupin a tyto skupiny jsou potom vloženy do kartonu který je automaticky složen a zalepen. Kartony jsou odebírány ze zásobníku složeny a zalepeny ze spodní strany. Po naplnění karton vstupuje do lepícího zařízení kde dochází k zalepení horních chlopní. Naplněný a zalepený karton opouští linku po dopravníkovém pásu