O nás

Společnost Albertina je součástí mezinárodní skupiny firem, do níž patří firmy se sídlem v České Republice, Polsku, Maďarsku, Slovensku a Německu. Tato mezinárodní síť umožňuje systematickou práci na uvedených trzích jak z hlediska marketingu, tak i dokonalou technickou a servisní podporu. V dalších zemích zajišťuje servisní a obchodní podporu síť obchodních zastoupení. Stroje společnosti Albertina se prodávají ve většině zemí Evropy, v U.S.A., severoafrických státech, Jihoafrické republice, na středním východě, oblasti Jihovýchodní Asie a Austrálie.

Firma kromě vývoje nových strojů zajišťuje také kompletní inženýring a zakomponování strojů do stávajících linek a prostor zákazníka včetně návrhu umístění strojů, jejich napojení na přívody energií a produktů a kompletní schválení pracoviště.

Servis je zajištěn prostřednictvím vyškolených servisních techniků přímo v zemi zákazníka, při instalacích je zajištěna součinnost techniků z výrobní společnosti. Rozsáhlý sklad náhradních dílů umožňuje neprodlené zaslání požadovaného dílu.

Potvrzením vysoké kvality strojů a servisu jsou opakované prodeje strojů nadnárodním korporacím, mezi něž patří Procter and Gamble, Benckiser, Henkel, Heinz, Danone, Unilever a další.

Výroba

Snaha o maximální zefektivnění výroby vedla k vytvoření samostatných specializovaných výrobních jednotek, ve kterých se sériově vyrábějí jednotlivé typy strojů (etiketovací stroje, lineární plnicí stroje, plnicí monobloky a tubovačky). Díky specializaci je dosahováno optimálního poměru kvality a ceny.

Sériová výroba umožňuje kromě optimalizace ceny zkrácení dodacích lhůt, například u etiketovacích systémů až na 4 týdny. Dále se díky rozsáhlému skladu náhradních dílů značně zvyšuje operativnost servisu, jelikož firma disponuje všemi díly, ze kterých jsou stroje kompletovány.

Systém řízení výroby umožňuje sledování počtu dílů na skladě, čímž je zamezeno prostojům , které mohou vzniknout v případě pozdního dodání komponent strojů.


2020
 • Rozšířili jsme se o novou velkoplošnou halu, kde instalujeme nejmodernější robotická pracoviště a linky.
 • Stali jsme se autorizovaným integrátorem robotů Fanuc a během roku 2020 jsme dodali 30 robotických pracovišť. A intenzivně pracujeme na dalších.
 • Otevřeli jsme nové kanceláře ve Skandinávii (Albertina Nordic), opět rosteme do zahraničí.
 • Uzavíráme významné nové licenční dohody s firmou Etipack Spa na výrobu a distribuci etiketovacích systémů.
 • Výrazně jsme se podíleli na dodávkách linek na plnění dezinfekcí během programu Evropské unie Anti-COVID, jsme rádi, že můžeme pomoct při zpomalování šíření pandemie.

2019

 • Přebrali jsme tradičního českého výrobce plnicích strojů Uniko v Hradci Králové. Nově jsou obchodní a výrobní aktivity v naší režii.
 • Posílili jsme oddělení manipulace (handling) a dodali inovativní manipulátory nadnárodním firmám Lactalis, Heineken, Wrigley, Continental, Trelleborg.

2018

 • Pořídili jsme si další výrobní halu v Bzové u Žebráka, abychom se mohli opět rozrůst. Nová hala je zaměřena na projektování a implementaci robotických pracovišť určených k balení produktů.
 • Zahájili jsme činnost vlastního obráběcího centra, které zahrnuje vodní paprsek, moderní CNC obráběcí stroje, ohraňovací lis a rozsáhlý sklad materiálů.

2017

 • Otevřeli jsme vlastní obchodní kanceláře v Polsku a Německu. Začínáme se více soustředit na naše sousedy.
 • Stáváme se dodavateli plnicích a balicích linek pro motorové oleje, zahájili jsme dodávky pro společnosti jako je Rosneft, BP, Shell, Fuchs, Total a další.

2016

 • Vstoupili jsme do náročného potravinářského průmyslu (mlékárny, produkty bez konzervantů), začali jsme vyvíjet stroje v provedení Ultraclean.

2014

 • Pořídili jsme výrobní halu v Podolí u Uherského hradiště, kde začínáme s výrobou monobloků určených pro plnění kosmetických a farmaceutických produktů.

2013

 • Začali jsme vyvážet do jihovýchodní Asie, především do Thajska a Barmy, stejně jako do severní Afriky nebo na Arabský poloostrov.

 

2012

 • Získali jsme mezinárodní certifikaci ISO 9001 zavedením systému managementu kvality a také ISO 14001 environmentální management.

2011

 • Postavili jsme vlastní výrobní halu v Oseku u Komárova a rozšiřujeme výrobu.

2010

 • Exportujeme do západní Evropy, našimi zákazníky se stávají firmy z Francie, Holandska i Německa.

2008

 • Zahájili jsme vlastní výrobu a komplementaci plnicích a balicích linek, vše probíhá v pronajatých prostorech ve Vráži u Berouna.

2006

 • Začali jsme vyrábět etiketovací stroje a systémy. Zároveň rozšiřujeme export vlastních výrobků do Polska, Slovenska, Maďarska a dalších zemí.

2005

 • Stávající prostory už nám nestačí, a tak jsme se stěhovali do nových větších prostor v Chrustenicích, abychom mohli zase růst.

1997

 • Zahájili jsme první větší výrobu, a to plnicích a uzavíracích strojů, které jsou určeny na trh v České republice, stejně jako export do Ruska a zemí Společenství nezávislých států (SNS).

1992

 • Vznikla společnost Albertina. Začínáme se zabývat obchodní činností, dodáváme a instalujeme stroje, staráme se o jejich bezproblémový provoz a zajišťujeme servis.