Ustawiacze butelek


ANSA

  • praca z szerokim zakresem opakowań od małych do kanistrów
  • szeroki zakres wydajności
  • łatwa zmiana do innego formatu opakowań oszczędzająca czas i koszty części formatowych
  • drugi system orientacji opakowań (asymetrycznych)

Ansa 800

Ustawiacze małych butelek przeznaczone są głównie dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. Można je również wykorzystać do małych butelek na płyn z e-papierosów. Butelki wsypywane są do zasobnika, skąd są transportowane w pozycji poziomej na taśmociąg, gdzie są ustawiane za pomocą specjalnej obracarki mechanicznej szyjkami w jednym kierunku, a następnie ustawiane za pomocą pasów bocznych i na koniec przenoszone na transporter nalewarki.

Ansa 1000-2000

Ustawiacze kanistrów są zwykle używane tam, gdzie butelki i kanistry są podawane na przenośnik wejściowy linii napełniania. Szyjka większości kanistrów jest umieszczona mimośrodowo, tak więc konieczne jest dołączenie wtórnego systemu orientującego za urządzeniem do ustawiania, za pomocą którego pojemniki są ustawiane w jednym kierunku, aby można je było przesłać wprost do nalewarki.

Ansa Viber

Urządzenia wibracyjne do orientowania zakrętek i misy wibracyjne są przeznaczone głównie do wyrównywania i transportu zakrętek do jednostki zakręcającej. Zakrętki wsypuje się do misy wibracyjnej, gdzie są wyrównywane za pomocą toru śrubowego i systemu dysz powietrznych. Następnie kierowane są na szynę transportową i dostarczane do stacji zamykania. Urządzenia orientujące produkowane są w trzech różnych rozmiarach o średnicach 600, 400 i 250 mm.