Nalewarki w wersji z tworzywa sztucznego do agresywnych produktów


Apollo ANTICORROSSIVE

Maszyny z serii z tworzywa sztucznego zostały opracowane do napełniania silnie żrących substancji, które mogłyby degradować części wykonane ze stali nierdzewnej w wykonaniu standardowym maszyn. Substancje to głównie roztwory podchlorynu i kwasu. Części metalowe, których nie można zastąpić częściami z tworzywa sztucznego, pokrywane są farbą polimerową. W niektórych przypadkach stosuje się bardzo odporny materiał, taki jak np. stopy tytanu.

Oprócz wysoce odpornych materiałów, trwałość maszyny zwiększa unikalna konstrukcja mechaniczna, w której części mechaniczne zakotwiczone są w górnej części maszyny, zapobiegając w ten sposób bezpośredniemu kontaktowi tych części z agresywnymi substancjami.