Systemy inspekcyjne


Rosnące wymagania w zakresie niezawodności, bezpieczeństwa i jakości produkcji są rozwiązywane poprzez włączanie w linie kompleksowych systemów monitorowania. Poszczególne funkcje linii rozlewniczej oraz dokładność dozowania mierzone są za pomocą wag kontrolnych. Monitorowana jest obecność zakrętek na opakowaniach oraz jakość uszczelnienia, obecność i prawidłowe nałożenie etykiet. Poza tym wykrywacze metali gwarantują, że w pojemnikach nie ma żadnych metalowych części. Produkty wadliwe lub zawierające obce cząstki są odrzucane z linii. System wskazuje, dlaczego produkt został odrzucony.  


Wagi kontrolne stanowią w pełni automatyczne rozwiązanie do dynamicznego pomiaru masy pojedynczych sztuk produktów transportowanych na liniach pakujących. .......................................................................

Wagi kontrolne
Wagi kontrolne

Wykrywacze metali umożliwiają wykrywanie przedmiotów metalowych z materiałów takich jak żelazo, stal, aluminium itp. w ciągłym ruchu różnych produktów i materiałów na przenośniku taśmowym. 

Wykrywacze metali
Wykrywacze metali