Systemy inspekcyjne

Rosnące wymagania w zakresie niezawodności, bezpieczeństwa i jakości produkcji są rozwiązywane poprzez włączanie w linie kompleksowych systemów monitorowania. Poszczególne funkcje linii rozlewniczej oraz dokładność dozowania mierzone są za pomocą wag kontrolnych. Monitorowana jest obecność zakrętek na opakowaniach oraz jakość uszczelnienia, obecność i prawidłowe nałożenie etykiet. Poza tym wykrywacze metali gwarantują, że w pojemnikach nie ma żadnych metalowych części. Produkty wadliwe lub zawierające obce cząstki są odrzucane z linii. System wskazuje, dlaczego produkt został odrzucony.  

Stylish Machine Icons