Automatyczne liniowe maszyny mocujące


CAPLINE

CAPLINE CN - Zakręcarka ze stacjonarną głowicą zakręcającą

Jest to podstawowa wersja automatycznych zakręcarek jednogłowicowych. Butelki i kanistry są zatrzymywane pod głowicą zakręcającą za pomocą taśm bocznych. Zakrętki są wyrównywane za pomocą podajnika taśmowego lub wyrównywarki obrotowej i transportowane do stanowiska pick-and-place, które przemieszcza zakrętkę pod głowicę zakręcającą. Głowica zakręcająca jest osadzona na zakrętce i dokręca ją wymaganym momentem dokręcania. Wydajność maszyny to 1500 butelek na godzinę.

CAPLINE Dynamic - Zakręcarka z ruchomą głowicą zakręcającą

Pojemniki (butelki i kanistry) nie zatrzymują się lecz głowica zakręcająca porusza się podczas zakręcania razem z pojemnikiem. W ten sposób eliminuje się rozchlapywanie produktu, co ma szczególne znaczenie głównie w przypadku większych pojemności. Głowica poruszana jest w osiach x i y przez serwonapędy. Moment zakręcający jest również obsługiwany przez serwonapęd. Wydajność maszyny jednogłowicowej sięga 3000 pojemników na godzinę.