Produkcja

Wysiłki zmierzające do maksymalizacji wydajności produkcji doprowadziły do powstania odrębnych wyspecjalizowanych jednostek produkcyjnych, w których masowo produkowane są poszczególne typy maszyn (etykieciarki, nalewarki liniowe, monobloki i tubiarki). Dzięki specjalizacji osiągany jest optymalny stosunek jakości do ceny.

Oprócz optymalizacji ceny, produkcja seryjna umożliwia skrócenie czasu dostawy, na przykład do 4 tygodni w przypadku systemów etykietujących. Dodatkowo dzięki dużemu magazynowi części zamiennych znacznie zwiększa się operatywność serwisu, gdyż firma posiada wszystkie części, z których składane są maszyny.

System zarządzania produkcją umożliwia monitorowanie liczby części na magazynie, co pozwala uniknąć przestojów, które mogą powstać w przypadku opóźnień w dostawie komponentów maszyny.

Stylish Machine Icons Stylish Machine Icons