Automatyczne kartoniarki


Cartontech

  • Elastyczność, szeoki zakres wielkości kartonów
  • Szybka zmiana na inne rozmiary, łatwa wymiana głowic chwytających
  • Pakowanie różnych rozmiarów pojemników za pomocą tej samej maszyny
  • Obracanie pojemników przed włożeniem ich do kartonów

Kartoniarki służą do pakowania różnych pojemników (butelek i kanistrów) w kartony i zaklejania ich taśmami samoprzylepnymi.

Kartoniarki typu kartezjańskiego składają się z czterech różnych sekcji:

  • Automatyczna składarka kartonów, do której wkładany jest stos rozłożonych kartonów. Maszyna składa te kartony i zagina dolne klapy. Kartony są następnie przygotowywane do grupowego pakowania butelek i kanistrów.
  • Stoły zbiorcze, które zasilane są przenośnikami z pojemnikami a następnie układane w grupy produktu
  • Maszyna wkładająca pojemniki do kartonów typu kartezjańskiego. Serwomotory zapewniają ruch w osiach X i Y. Pojemniki są chwytane za pomocą głowic ssących lub głowicy mechanicznej.
  • Zaklejarka kartonów zakleja górne i dolne klapy taśmą samoprzylepną