Kompletne linie rozlewcze


Poszczególne maszyny tworzą złożone linie rozlewnicze, które można podzielić na trzy kategorie:

Linie ekonomiczne z wydajnością 500-2.500 but./godz.

(zestaw standardowy: stół wejściowy, nalewarka z 1-6 nalewakami, jednogłowicowa zakręcarka liniowa, etykieciarka, tunel obkurczający do pakowania w folię termokurczliwą lub kartoniarka i robot paletyzujący)

Linie średniej wydajności 3.000-5.000 but./godz.

(zestaw standardowy: stół wejściowy lub ustawiacz butelek, nalewarka z 8-12 nalewakami, zakręcarka liniowa lub obrotowa wielogłowicowa, etykieciarka, tunel obkurczający do pakowania w folię termokurczliwą lub kartoniarka i robot paletyzujący)

Linie wysokiej wydajności 6.000-10.000 but./godz.

(zestaw standardowy: ustawiacz butelek lub depaletyzator, nalewarka dwurzędowa, zakręcarka obrotowa wielogłowicowa, etykieciarka, tunel obkurczający do pakowania w folię termokurczliwą lub kartoniarka i urządzenie paletyzujące)

Oferujemy kompleksowy serwis i dostawę:

  • projekt aranżacji przestrzennej linii z uwzględnieniem możliwości przestrzennych w fabryce klienta
  • projekt trasowania medium i produktu, połączenia CIP i mechanizmów kontrolnych
  • kompletna dokumentacja projektu obejmująca protokoły FAT i SAT, certyfikaty na użyte materiały, analizę ryzyka, walidację itp.
  • instalacja i uruchomienie linii wraz z kompleksowymi testami i szkoleniem personelu
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, przeglądy serwisowe oraz dostawa części zamiennych