Paletyzacja i manipulacja produktem z użyciem robotów 


  • Elastyczne rozwiązania dla paletyzacji różnych typów produktów
  • Rozwiązania oszczędzające miejsce
  • Wykorzystanie wysokiej jakości robotów Fanuc
  • Automatyczne wstawianie palety, wkładanie przekładek, paletyzacja jednym urządzeniem

Roboty służą do paletyzowania opakowań w grupach w folii termokurczliwej lub w kartonach z butelkami i kanistrami. Najczęściej używamy robotów FANUC. Zazwyczaj jednostka składa się z magazynu palet, z którego robot pobiera puste palety i umieszcza je w pozycji paletyzacji. Następnie robot pobiera przekładki z zasobnika przekładek i przeplata je warstwami produktu, albo w opakowaniach grupowych albo pojedynczymi pojemnikami (kanistry i wiaderka do układania w stos) na przygotowanej palecie. Po zakończeniu procesu paletyzacji paleta jest przemieszczana za pomocą przenośnika rolkowego.

Roboty manipulacyjne służą m.in. do podawania pokrywek, rozkładania wiader lub pełnią inną funkcję w liniach automatycznych.