Automatyczne zakręcarki rotacyjne


CAPLINE ROT

Capline ROT 1 - Zakręcarka jednogłowicowa

Zakręcarki rotacyjne przeznaczone są do zakręcania różnego rodzaju pojemników zakrętkami z gwintem, wciskanymi lub typu twist-off.
Maszyny rotacyjne służą głównie do zamykania mniejszych pojemników oraz do zamykania specjalnych zakrętek (np. zakrętek z płytkim gwintem). Pojemniki są przesuwane z transportera do karuzeli krok po kroku a następnie pod głowicę zakręcającą, gdzie zakrętka jest przemieszczana za pomocą mechanizmu pick-and-place do głowicy zakręcającej. Następnie pojemnik jest zamykany.
Maksymalna wydajność maszyny jednogłowicowej to 2600 butelek na godzinę.

Capline ROT MULTIHEAD - Zakręcarka wielogłowicowa

Wielogłowicowe maszyny rotacyjne o działaniu ciągłym są przeznaczone do zamykania butelek z większą wydajnością. Maszyny trójgłowicowe są dostarczane o wydajności 4000 butelek na godzinę, czterogłowicowe do 6000 butelek na godzinę.
Po rozprowadzeniu butelek ślimakiem wejściowym butelki są przekazywane do gwiazdy wejściowej i wprowadzane do karuzeli centralnej, gdzie w czasie ruchu butelki są zamykane. Głowice zamykające poruszają się razem z zamykanymi butelkami.

Po zamknięciu butelka jest usuwana za pomocą gwiazdy wyjściowej na przenośnik odbiorczy.