Nalewarki w wersji ATEX


APOLLO EX-PROOF

Maszyny te przeznaczone są do napełniania substancjami palnymi i wybuchowymi, takimi jak rozcieńczalniki, rozpuszczalniki do farb, substancje na bazie acetonu, alkoholu itp.

Maszyny wyposażone są w certyfikowane podzespoły przeznaczone do pracy w środowiskach zagrożonych wybuchem (czujniki, silniki, elementy pneumatyczne, użyte materiały itp.)

Częścią dostawy jest kompletna dokumentacja zawierająca obliczenia, certyfikaty na poszczególne elementy oraz analizę ryzyka.