APOLLO EX-PROOF

- Nalewarki w wersji ATEX -

Maszyny te są przeznaczone do napełniania substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi, takimi jak rozcieńczalniki, rozpuszczalniki do farb, substancje na bazie acetonu, alkoholu itp.

Maszyny są wyposażone w certyfikowane komponenty przeznaczone do użytku w środowiskach zagrożonych wybuchem (czujniki, silniki, komponenty pneumatyczne, zużyte materiały itp.)

Częścią dostawy jest kompletna dokumentacja, w tym obliczenia, certyfikaty dla poszczególnych elementów i analiza ryzyka.

ODPOWIEDNI DLA:
Chemicals

Camera Logo and Text
Wideo

Product Interest Section
Interesuje Cię ten produkt?
Napisz do nas