Nalewarki


  • solidna konstrukcja
  • wysoka precyzja napełniania
  • optymalny stosunek ceny do wydajności
  • szybka konwersja na inne formaty bez konieczności używania części zamiennych lub narzędzi
  • zastosowanie najlepszych komponentów (pneumatyka SMC, systemy sterowania i wyświetlania Siemens, przepływomierze Endress Hauser, wagi Minebea-Intec)
  • stosowanie materiałów konstrukcyjnych zgodnie z wymaganiami GMP i FDA

Liniowe maszyny do napełniania z przepływomierzami są stosowane we wszystkich tych dziedzinach, w których trzeba osiągnąć dużą dokładność napełniania i powtarzalność dawki. 

Nalewarki z przepływomierzami
Nalewarki z przepływomierzami

Liniowe maszyny do napełniania z wirującymi pompami zębatymi (Apollo GP) są przeznaczone przede wszystkim do rozlewania olejów i produktów chemicznych. 

Nalewarki tłokowe
Nalewarki tłokowe

Nalewarki wagowe przeznaczone są głównie dla fabryk, w których obserwuje się proces napełniania a zmierzone dane są archiwizowane. .............................................. 

Nalewarki wagowe
Nalewarki wagowe

Nalewarki w wersji ATEX ..................................................................

Maszyny te przeznaczone są do napełniania substancjami palnymi i wybuchowymi, takimi jak rozcieńczalniki, rozpuszczalniki do farb, substancje na bazie acetonu, alkoholu itp. ........................................................................

Nalewarki w wersji ATEX
Nalewarki w wersji ATEX

Maszyny z serii z tworzywa sztucznego zostały opracowane do napełniania silnie żrących substancji, które mogłyby degradować części wykonane ze stali nierdzewnej w wykonaniu standardowym maszyn. 

Nalewarki w wersji z tworzywa sztucznego do agresywnych produktów
Nalewarki w wersji z tworzywa sztucznego do agresywnych produktów