Nalewarki

  • solidna konstrukcja
  • wysoka precyzja napełniania
  • optymalny stosunek ceny do wydajności
  • szybka konwersja na inne formaty bez konieczności używania części zamiennych lub narzędzi
  • zastosowanie najlepszych komponentów (pneumatyka SMC, systemy sterowania i wyświetlania Siemens, przepływomierze Endress Hauser, wagi Minebea-Intec)
  • stosowanie materiałów konstrukcyjnych zgodnie z wymaganiami GMP i FDA

Liniowe maszyny do napełniania z przepływomierzami są stosowane we wszystkich tych dziedzinach, w których trzeba osiągnąć dużą dokładność napełniania i powtarzalność dawki. 


Liniowe maszyny do napełniania z wirującymi pompami zębatymi (Apollo GP) są przeznaczone przede wszystkim do rozlewania olejów i produktów chemicznych. 


Nalewarki wagowe przeznaczone są głównie dla fabryk, w których obserwuje się proces napełniania a zmierzone dane są archiwizowane. 

Maszyny te przeznaczone są do napełniania substancjami palnymi i wybuchowymi, takimi jak rozcieńczalniki, rozpuszczalniki do farb, substancje na bazie acetonu, alkoholu itp. ........................................................................

Maszyny z serii z tworzywa sztucznego zostały opracowane do napełniania silnie żrących substancji, które mogłyby degradować części wykonane ze stali nierdzewnej w wykonaniu standardowym maszyn.