Robotická linka na dávkování krmení pro ptáky do kbelíků


22.11.2021


Představujeme Vám naše kompletně automatické řešení pro dávkování produktů do kbelíků.

Kbelíky jsou zakládány ve stozích na dvojitý horizontální dopravník. Robotické rameno Fanuc odebírá pomocí speciálního mechanismu vždy dvojici kbelíků, kterou následně zakládá na dopravník dávkovací linky.

Dávkování produktu může být prováděno za využití kombinační váhy či šnekového dávkovače. Pro plnění tekutých produktů je pak možné využít některého z námi vyvíjených čerpadel.

Plněná hmotnost (či objem) je kontrolována průběžnou kontrolní váhou s možností vyřazení nevyhovujících kbelíků. Váha je certifikována a může plnit funkci úředně ověřeného měřidla.Pro sypké produkty se nabízí možnost využití vibračního dopravníku, který napomáhá správnému uspořádání produktu před aplikací víka. Víka jsou zakládána v celých stozích do automatického zásobníku.

Robotické rameno Fanuc Scara víka odebírá a aplikuje na kbelíky přicházející po dopravníku. Zatlačení víka je prováděno pomocí nastavitelného lisovacího válce.
Výhodou tohoto řešení je kompaktní velikost, snadná nastavitelnost i přestavba na jiný typ kbelíku a nízké nároky na obsluhu.

Linka je ideálním řešením pro zvýšení efektivity výroby při současném snížení potřeby lidské práce.