Farmaceutická výroba: hlavní výzvy a možná řešení

Farmaceutická výroba je složité a někdy i nebezpečné odvětví. Výrobní proces vyžaduje přesné, bezpečné a hygienické zvedání ve fázích vážení, zpracování a balení. Naše řešení zdvihání na míru mohou řešit hlavní výzvy v tomto odvětví, jako je zvýšení produktivity a navíc velké přínosy pro zdraví a bezpečnost.

Hlavní výzvy farmaceutického průmyslu

Výrobní proces ve farmacii zahrnuje mnohem více než pouhé kombinování složek do podoby tablet, kapslí, roztoků nebo mastí. Tento proces je do značné míry závislý na průtoku materiálu. Vysoký výkon závisí na konzistentním podávání látek do následných procesů podél linky, což vyžaduje spolehlivost, přesnost, hygienu a minimální přerušení.

Proces je také nebezpečný. Jsou zde pohyblivé části strojů, zařízení pod tlakem a ruční manipulace s těžkými materiály, často ve stísněných prostorách. Zvedání, tlačení, tahání, přenášení a odkládání předmětů je v současné době zodpovědné za mimořádných 66 % nehod a úrazů ve farmaceutickém průmyslu.

Mezitím se vedoucí výroby potýkají s neúprosným důrazem na produktivitu. Farmaceutický průmysl má před sebou ještě dlouhou cestu, než se vyrovná pokroku ostatních průmyslových odvětví v přehodnocování způsobu práce s cílem snížit náklady a omezit počet zaměstnanců. Bez ohledu na subsektor: velké farmaceutické společnosti, menší společnosti, zdravotnické konglomeráty a výrobci generik mohou mít různé struktury nákladů, ale všechny se snaží dosáhnout zásadního zvýšení produktivity.

Pokračování článku najdete na www.albertina-handling.cz