Automatické rotační uzavírací stroje

CAPLINE ROT

Capline ROT 1 - Jednohlavé uzavírací zařízení

Rotační uzavírací stroje jsou určeny pro uzavírání různých typů obalů šroubovacími, narážecími a twist-off uzávěry.

Rotační stroje jsou určeny především pro uzavírání obalů menších rozměrů a dále pro uzavírání obalů problematickými uzávěry (například uzávěry s nízkým závitem). Obaly jsou podávány z dopravníku do krokového rotačního stolu a přesouvány pod uzavírací stanici, kde je víčko podáno pomocí mechanizmu Pick and Place do uzavírací hlavy a obal je uzavřen.

Maximální výkon jednohlavého stroje je 2600 lahví/hodinu.

Capline ROT MULTIHEAD - Vícehlavé uzavírací zařízení

Kontinuální vícehlavé rotační stroje jsou určeny pro uzavírání lahví ve vyšším výkonu. Tříhlavé stroje jsou dodávány do výkonu 4000 lahví za hodinu, čtyřhlavé do 6000 lahví za hodinu.

Po rozřazení lahví vstupním šnekem jsou lahve předány do vstupní růžice a navedeny do centrálního karuselu, kde za pohybu dochází k uzavření lahví. Uzavírací hlavy se pohybují společně s uzavíranou lahví.

Po uzavření je lahev vynesena pomocí výstupní růžice na výstupní dopravník.