Automatické lineární uzavírací stroje

CAPLINE

CAPLINE CN - Uzavírací zařízení se stacionární uzavírací hlavou

je základní verzí automatického jednohlavého uzavíracího stroje. Lahve a kanystry jsou zastavovány pod uzavírací hlavou pomocí bočních pásů. Víčka jsou orientována pomocí pásového vynašeče nebo rotačního orientátoru a dopravována pomocí dráhy k zařízení Pick and Place, které podá víčko do uzavírací hlavy. Uzavírací hlava nasadí a utáhne víčko na požadovaný moment. Výkon stroje je 1500 lahví za hodinu.

CAPLINE Dynamic - Uzavírací zařízení s pohyblivou uzavírací hlavou

Obaly (lahve a kanystry) nejsou pod uzavírací hlavou zastavovány, ale uzavírací hlava se pohybuje během uzavírání společně s obalem. Tím je eliminována možnost vystříknutí produktu, což má význam především při vyšších výkonech. Pohyby hlavy v osách x a y jsou realizovány pomocí servomotorů. Utahovací hlava je také poháněna servomotorem. Výkon jednohlavého stroje je až 3000 obalů za hodinu.