ALBERTINA MACHINERY

O NÁS

Společnost Albertina je součástí mezinárodní skupiny firem, do níž patří firmy se sídlem v České Republice, Polsku, Maďarsku, Slovensku a Německu. Tato mezinárodní síť umožňuje systematickou práci na uvedených trzích jak z hlediska marketingu, tak i dokonalou technickou a servisní podporu. V dalších zemích zajišťuje servisní a obchodní podporu síť obchodních zastoupení. Stroje společnosti Albertina se prodávají ve většině zemí Evropy, v U.S.A., severoafrických státech, Jihoafrické republice, na středním východě, oblasti Jihovýchodní Asie a Austrálie.

Firma kromě vývoje nových strojů zajišťuje také kompletní inženýring a zakomponování strojů do stávajících linek a prostor zákazníka včetně návrhu umístění strojů, jejich napojení na přívody energií a produktů a kompletní schválení pracoviště.

Servis je zajištěn prostřednictvím vyškolených servisních techniků přímo v zemi zákazníka, při instalacích je zajištěna součinnost techniků z výrobní společnosti. Rozsáhlý sklad náhradních dílů umožňuje neprodlené zaslání požadovaného dílu.

Potvrzením vysoké kvality strojů a servisu jsou opakované prodeje strojů nadnárodním korporacím, mezi něž patří Procter and Gamble, Benckiser, Henkel, Heinz, Danone, Unilever a další.


.

VÝROBA

Snaha o maximální zefektivnění výroby vedla k vytvoření samostatných specializovaných výrobních jednotek, ve kterých se sériově vyrábějí jednotlivé typy strojů (etiketovací stroje, lineární plnicí stroje, plnicí monobloky a tubovačky). Díky specializaci je dosahováno optimálního poměru kvality a ceny.

Sériová výroba umožňuje kromě optimalizace ceny zkrácení dodacích lhůt, například u etiketovacích systémů až na 4 týdny. Dále se díky rozsáhlému skladu náhradních dílů značně zvyšuje operativnost servisu, jelikož firma disponuje všemi díly, ze kterých jsou stroje kompletovány.

Systém řízení výroby umožňuje sledování počtu dílů na skladě, čímž je zamezeno prostojům , které mohou vzniknout v případě pozdního dodání komponent strojů.

Albertina Machinery s.r.o.
Albertina Machinery s.r.o.