ALBERTINA GROUP

Společnost Albertina Group má v současné době 5 výrobních provozů - každý z nich má vlastní výrobní prostory. Zároveň je každý provoz vybaven vlastním konstrukčním oddělením a skladem materiálů, aby nic nebránilo v efektivitě výroby. Celková rozloha našich provozů dosahuje téměř 3 500 m2.

  • Náš první provoz se soustředí na výrobu lineárních plnicích strojů a uzavíracích strojů, stejně jako strojů etiketovacích nebo kompletních linek.
  • Druhý provoz je zaměřen na výrobu plnicích a uzavíracích monobloků určených k plnění tekutých a sypkých látek, případně pro plnění tub.
  • Třetí provoz má na starosti výrobu strojů na automatické zakládání lahví a víček. Vyrábí například rotační orientátory, vibrační podavače a lišty, automatická stavěcí zařízení.
  • Čtvrtý provoz se stará o vývoj a implementaci robotických pracovišť ve spolupráci se společností Fanuc.
  • Pátý provoz představuje moderní centrum zabývající se výrobou komponentů na CNC strojích, je zde i vodní paprsek a další vymoženosti.

Aby vše běželo, jak má, stará se o chod naší společnosti téměř 80 výrobních pracovníků. Navíc ve vývojovém oddělení pracuje 10členný tým mechanických konstruktérů a 8členný tým elektrokonstruktérů a programátorů.

Dnes máme kanceláře skoro po celém světě. Naše vlastní obchodní kanceláře najdete v Polsku, Maďarsku, Německu, Dánsku a další dealerská síť potom pokrývá trh v USA, jihovýchodní Asii, severní Africe a na Arabském poloostrově.

Instalaci a servis našich strojů zajišťuje 6členný tým servisních techniků. Následně v regionech je servis prováděn našimi vlastními servisními kancelářemi, případně smluvním zastoupením autorizovaných servisních techniků. Spolupracujeme také s integrátory Fanuc