ALBERTINA-MACHINERY.COM (C) 2014

SKUPINA ALBERTINA

Společnost Albertina je součástí mezinárodní skupiny firem, do níž patří firmy se sídlem v Rusku, Polsku, Maďarsku, Slovensku a Německu. Tato mezinárodní síť umožňuje systematickou práci na uvedených trzích jak z hlediska marketingu, tak i dokonalou technickou a servisní podporu. V dalších zemích zajišťuje servisní a obchodní podporu síť obchodních zastoupení. Stroje společnosti Albertina se prodávají ve většině zemí Evropy, v U.S.A., severoafrických státech, Jihoafrické republice, na středním východě, oblasti Jihovýchodní Asie a Austrálie.

 

Firma kromě vývoje nových strojů zajišťuje také kompletní inženýring a zakomponování strojů do stávajících linek a prostor zákazníka včetně návrhu umístění strojů, jejich napojení na přívody energií a produktů a kompletní schválení pracoviště.

 

Servis je zajištěn prostřednictvím vyškolených servisních techniků přímo v zemi zákazníka, při instalacích je zajištěna součinnost techniků z výrobní společnosti. Rozsáhlý sklad náhradních dílů umožňuje neprodlené zaslání požadovaného dílu.

 

Potvrzením vysoké kvality strojů a servisu jsou opakované prodeje strojů nadnárodním korporacím, mezi něž patří Procter and Gamble, Benckiser, Henkel, Heinz, Danone, Unilever a další.

 

Mapa - zeleně jsou vyznačeny země s působností vlastní kaceláře, modře země, kde mají sídlo autorizovaní obchodní zástupci.

Zastoupení ve světě:

Zastoupení v Evropě:

Společnost Albertina Trading, spol. s r.o. realizuje projekt Vývoj plnícího a uzavíracího zařízení v provedení Ultraclean, jehož cílem je vyvinutí dokonale čistitelného stroje pomocí technologie CIP (cleaning in place). Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.