ALBERTINA-MACHINERY.COM (C) 2014

ZÁJEM O INFORMACE

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

INFORMAČNÍ DOLOŽKA PRO ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOSTI ALBERTINA  

Podle článku 13 odst. 1 a 2 obecného nařízení o ochraně údajů ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) vás informujeme, že:

1) Jsme správcem vašich osobních údajů jako našich zákazníků. Naše údaje:

ALBERTINA -  Bedrnova 248/6, Praha 5 150 00 Česká republika, Tel: +420 311 671 880 ,  IČO:41194624, DIČ:CZ41194624

 

2) zpracováváme pouze ty údaje, které jste nám poskytli na základě dobrovolného souhlasu v rámci vzájemné spolupráce. Zejména můžeme zpracovat následující osobní údaje: Jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo, e-mailová adresa vašich zástupců, zástupci nebo majitelé (v případě, že název společnosti obsahuje osobní údaje) a IČ pokud jde o zástupce společnosti.

3) Nezpracováváme žádné „citlivé osobní údaje“.

4) Osobní údaje budou zpracovány:

•za účelem poskytování služeb – v souladu s vašimi pokyny nebo obsahem smluv.

•za účelem nabízení našich služeb a kontaktování vás;

5) Příjemci vašich údajů mohou být podniky, se kterými spolupracujeme při plnění objednávek (např. kurýrní společnosti, přepravní společnosti, subdodavatelé, pošta).

6) základem pro zpracování osobních údajů je uzavřená smlouva, dobrovolný souhlas a oprávněný právní zájem správce, pokud jde o nabízení služeb a zpracování osobních údajů.

7) osobní údaje, které jste poskytli, budou uchovávány po dobu potřebnou k naplnění smlouvy a dokud neposkytnete pokyn k jejich výmazu. Potřebujeme informace o historii vašich objednávek a dodávaného zařízení tak, abychom vám mohli poskytovat pozáruční servis a vylepšení a opravy zařízení po celou dobu životního cyklu, což může být nemožné nebo velmi obtížné, pokud tyto údaje odstraníte;

8) máte právo na přístup k vašim osobním údajům a právo na opravu, omezení, vymazání a přenášení údajů, právo vznést námitky a právo kdykoli odvolat svůj souhlas bez ovlivnění zákonnosti zpracování, které bylo učiněno na základě souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů po dobu platnosti smlouvy může správci zabránit v plnění některých práv vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy. Tento pokyn rovněž nebude mít vliv na osobní údaje, které jsou nezbytné pro naplnění smlouvy nebo které je správce povinen zpracovat v souladu s platnými právními předpisy;

máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU), pokud se domníváte, že zpracování poskytnutých osobních údajů je v rozporu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (GDPR);

poskytnutí vašich osobních údajů je podmínkou pro uzavření smlouvy; ani správce, ani žádný jiný subjekt, kterému byly poskytnuty vaše osobní údaje, nebudou provádět profilování ve smyslu GDPR ani činit automatická rozhodnutí, pokud jde o profilování;